استاندار اردبیل گفت:مشکلات سند عشایر محدوده شرکت کشت و صنعت مغان تا یک سال آینده حل می شود.

استاندار اردبیل عصر امروز در نشست با سران عشایر محدوده کشت و صنعت مغان اظهار داشت: مشکلات سند عشایر محدوده شرکت کشت و صنعت مغان تا یک سال آینده حل خواهد شد.

وی افزود: امنیت شغلی کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت مغان را تضمین می کنیم. چنانچه خریدار به تعهد خود عمل نکند قرارداد منعقده بدون تشریف اداری فسخ خواهد شد.

اکبر بهنام جو تصریح کرد: قرارداد پیمانکاران با کارگران لغو و کارگران با شرکت کشت و صنعت مغان بصورت مستقیم قرارداد کار خواهند داشت و اقساط فروش شرکت در منطقه مغان هزینه خواهد شد.

انتهای پیام/